consultgeo geodezja, informacja i szkolenia

dostarczamy najlepsze rozwiązania i informacje

Consultgeo - usługi geodezyjne


Kontakt:
Małgorzata Lorek
consultgeo.ml@gmail.com
tel. 606156583
Zapraszamy do współpracy


Consultgeo stawia na profesjonalne usługi geodezyjno - kartograficzne , dostarczanie klientowi wyczerpującej informacji o procesach i procedurach budowlanych, procedurach administracyjnych, dostarczanie informacji związanych z procedurami i opłatami w gospodarce nieruchomościami, o rentach planistycznych, opłatach adiacenckich, gospodarowaniu przestrzennym.Oferujemy m.in.:
- inwentaryzacyjne, powykonawcze pomiary geodezyjne (do odbioru budynków, budowli, sieci, etc.);
- realizacyjne pomiary geodezyjne, tyczenia budynków, budowli, sieci uzbrojenia terenu;
- mapy do celów projektowych (pod domy mieszkalne, usługowe i wszystkie inne obiekty);
- podziały działek, rozgraniczenia nieruchomości, wznowienia granic, regulacje stanów prawnych nieruchomości;
- geodezyjne obsługi budowy obiektów;
- inne opracowania geodezyjno-kartograficzne;
- opracowania technologii pomiarów geodezyjnych w celu uzyskania wymaganych dokładności pomiarów;
- fachowe doradztwo;

Organizujemy także szkolenia otwarte i zamknięte dla pracowników administracji, pracowników branż energetycznych, telekomunikacyjnych, wodno-kanalizacyjnych,projektantów, rzeczoznawców oraz wszystkich innych zainteresowanych z takich dziedzin jak :


- geodezja;
- gospodarka nieruchomościami;
- planowanie i zagospodarowanie przestrzenne;
- GIS (Geographic Information System);
- inne szkolenia w wybranych zagadnieniach pokrewnych.

Consultgeo stawia na jakość usług za przystępną cenę, a to co nas wyróżnia to kompletna informacja i doradztwo najlepszych rozwiązań dla klienta np :


- zoptymalizujemy koncepcję podziału działek, doradzimy najlepsze warianty i procedury;
- wyjaśnimy zagadnienia dotyczące opłat administracyjnych i quasi-podatków jak np. opłata adiacencka;
- pomożemy w zawiłych procedurach administracyjnych;

Zapraszamy do współpracy.